Privacy verklaring van Artastiek fotografie.

Wie ben ik?

Ik ben Aart H. van Joolingen en ik heb een eenmanszaak genaamd Artastiek fotografie met KvK nummer 5649854.

Hoe ga ik met gegevens om

Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om, verstrek ze niet aan anderen. Wanneer mensen informatie over modellen en anderen willen hebben, zal ik hooguit naar een website of account verwijzen. Ik sla NAW gegevens, data laatste contact op en evt. Bankrekening en Kvk nummer. Deze sla op mijn eigen computer op en niet in een cloud. Ik sla geen gevoelige informatie op zoals sexuele geaardheid, religie etc.

Doel van de gegevens

Ik gebruik de gegevens voor het uitvoeren van opdrachten, het laten zien van mijn werk en het maken van produkten als wandplaten etc. Publicatie gaat altijd in overleg en is onderdeel van een contract.

Vertrouwelijkheid

Gegevens van mij worden niet aan anderen verstrekt, tenzij het het overnemen betreft en dan altijd in overleg met betrokkenen.

Opslag en duur

De gegevens worden opgeslagen in mijn mailserver, een document op mijn computer en sociale media. Alles wordt in het werk gesteld om deze gegevens niet aan derden te verstrekken. De computer is beschermd tegen hacken en inbreuk. Op mijn telefoon staan alleen telefoonnummers. Gegevens van relaties waar ik 4 jaar geen contact meer mee heb, verwijder ik. Ik verwerk de gegevens verder alleen voor het sturen van facturen waar ik open office voor gebruik.

Aansprakelijkheid

Ik noch mijn bedrijf kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens zonder mijn toestemming.

Toestemming

Iedereen die het contactformulier op mijn site invult of via sociale media contact met mij zoekt, geeft aan dat ik zijn of haar gegevens mag opslaan op bovenstaande manier en voor bovenstaande doelstellingen.

Portretrecht
Met grote regelmaat maak ik foto’s van mensen. Ze staan dan zeer herkenbaar op de foto. Voor zover ik de wet nu begrijp valt het recht rond iemands’ portret onder het portretrecht, en niet de nieuwe wet op de privacy. Dat betekent dat er in dit opzicht niets verandert. Ik adviseer opdrachtgevers nog steeds om in hun arbeidscontracten en reglementen voor evenementen op te nemen dat het de opdrachtgever vrij staat om mensen te laten fotograferen en de beelden commercieel te gebruiken. U heeft het recht een portret van u te laten verwijderen van de website of sociale media.

Inzage

U heeft altijd recht om de gegevens op te vragen die ik van u opgeslagen hebt, voor zover ze onder de wet AVG vallen. Binnen vier weken krijgt u reactie.

Klachten

Bij problemen met gegevens die ik opgeslagen heb, kunt u een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.